Cyfrowe RTG, Pracownia RTG

Diagnostyka obrazowa chorób u zwierząt, wskazania do wykonywania zdjęć RTG.

Choć rozwój diagnostyki obrazowej – także w weterynarii – jest niezwykle dynamiczny i cyklicznie pojawiają się kolejne metody i ich udoskonalenia, poczciwe RTG wciąż znajduje szerokie zastosowanie. Roentgen, choć zdawał sobie sprawę z doniosłości swego odkrycia, nie mógł wiedzieć, jak…

Continue reading