Biznes, SARS-CoV2

Co zrobić jeśli w lecznicy weterynaryjnej pracownicy chorują na Covid-19?

test antygenowy sars cov-2

Testy antygenowe na SARS-CoV-2 w organizacjach i zakładach

W niniejszym artykule opisano rozważania na temat wykonywania testów antygenowych na SARS-CoV-2 w organizacjach i zakładach, jest skierowany do placówek zdrowotnych, opiekuńczych oraz zakładów pracy. Można go zastosować z powodzeniem również w zakładach weterynaryjnych (gabinetach, przychodniach, klinikach)

Szybkie testy antygenowe wykorzystywane są do diagnozowania zakażeń SARS-CoV-2. Wyniki testów pozyskiwane są w bardzo krótkim czasie co, ma kluczowe znaczenie dla diagnozowania przypadków SARS-CoV-2 i możliwości wdrożenia strategii zapobiegających rozprzestrzenianiu się dalszych zakażeń.  Testy te mogą usprawnić inne działania testowe, w szczególności, gdy możliwości testowania za pomocą testów RT-PCR są ograniczone i wyniki są opóźnione (zwykle o ponad 48h). Ogólnie rzecz ujmując testy antygenowe, choć mają niższą czułość, to w swej specyfice, dla diagnozowania zakażeń SARS-CoV-2 są porównywane do testów odwrotnej transkryptazy reakcji łańcucha polimerowego (RT-PCR).

Kiedy należy rozważać wykonanie potwierdzającego testu genetycznego

Ponieważ czułość szybkich testów antygenowych jest niższa niż testów RT-PCR, zaleca się, aby negatywny wynik testu antygenowego uważać w kategoriach przypuszczenia. Stąd personel i pracownicy zakładu weterynaryjnego powinni rozważyć konieczność wykonania dodatkowego testu RT-PCR potwierdzającego wynik testu antygenowego, zanim zostaną podjęte jakiekolwiek decyzje kliniczne.  Interpretując wyniki testu antygenowego należy brać pod uwagę jego charakterystykę oraz prawdopodobieństwo infekcji.

Czułość testów może się wahać pomiędzy podłożami testów, dla przykładu czułość pierwszych testów antygenowych w przypadku zastosowania u osób zakażonych, w ciągu 5 dni od pojawienia się objawów, wynosiła od 84% do 97%.

Czynniki, które powodują wzrost prawdopodobieństwa infekcji obejmują:

 • obecność objawów u osoby testowanej,
 • ekspozycję osoby testowanej na kontakt z osobą zakażoną COVID-19, a także to czy
 • testy wykonywane są w zakładach z ogniskiem, czy
 • przeprowadzane są w społeczności o dużym rozpowszechnieniu zakażeń.

Czynniki te powinny wpływać na decyzję o konieczności wykonania potwierdzającego testu RT-PCR po teście antygenowym.

Jeśli na wynik potwierdzającego testu RT-PCR trzeba czekać do 48h, to takie osoby powinny być uznawane jako zakażające do momentu uzyskania wyniku tego testu. Dla zobrazowania, jeśli objawowa osoba otrzyma negatywny wynik testu antygenowego i następnie wykonywany jest potwierdzający test RT-PCR, to do momentu otrzymania wyników testu potwierdzającego powinienna pozostawać w izolacji. W przypadku bezobjawowej osoby pracującego zakładzie z ogniskiem COVID-19, w społeczności z niskim odsetkiem pozytywnych wyników testów antygenowych, osoba taka poddawana testom powinny być wykluczona z pracy do momentu uzyskania negatywnego wyniku testu RT-PCR.

Wykorzystanie testów antygenowych w zakładach

Poniższy schemat ma zastosowanie dla interpretacji wyników testów antygenowych w następujących okolicznościach:

 • Testowanie objawowych pracowników.
 • Testowanie bezobjawowych pracowników w wyniku pojawienia się ogniska COVID-19 w danej placówce, oraz
 • Testowanie bezobjawowego pracowników w jednostkach bez ogniska COVID-19, ale przy kontakcie z osobami zarażonymi.

Przeprowadzanie testów antygenowych nie powinno być wykorzystywane do oceny czasu przez jaki powinny być stosowane środki ostrożności w celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia. Jednak ze względu na szybkość i niski koszt przeprowadzania testów antygenowych powinny być one stosowane w celu wstępnego rozpoznawania potencjalnych ognisk oraz podejmowania dalszej decyzji o konieczności wykonania droższych testów RT-PCR, co znacząco przekłada się na ograniczenie kosztów działań ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

 

Zastosowanie i interpretacja wyników testów antygenowych w zakładach

Testowanie objawowych pracowników

 • Wynik testu antygenowego jest pozytywny, brak konieczności wykonania potwierdzającego testu RT-PCR.
 • Kwarantanna pracownika min. 10 dni.
 • Jeśli pracownik jest pierwszym przypadkiem pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV-2 w danej jednostce powinno się wdrożyć natychmiastową strategię jako reakcję na pojawienie się ogniska*
 • Jeśli wynik testu jest przypuszczalnie negatywny, należy niezwłocznie wykonać potwierdzający test RT-PCR (w ciągu 48h).
 • Objawowy pracownik opieki zdrowotnej powinien być izolowany lub wykluczony z pracy do momentu uzyskania wyniku RT-PCR.
 • Niektóre podłoża testów antygenowych posiadają wyższa czułość jeśli zostały wykonane w ciągu 5 dni od pojawienia się objawów. Należy rozważyć czy osoby, które otrzymały negatywny wynik testu antygenowego, powinny być poddane potwierdzającemu testowi RT-PCR.

Testowanie bezobjawowych pracowników jako element odpowiedzi na pojawienie się ogniska

 • Wynik testu antygenowego jest pozytywny, brak konieczności wykonania potwierdzającego testu RT-PCR.
  • Kwarantanna pracownika min. 10 dni.
 • Jeśli testy antygenowy jest przypuszczalnie negatywny zakład pracy powinien monitorować pozostałych pracowników. Jednostka powinna przeprowadzić serię testów (antygenowych lub RT-PCR) co 3 – 7 dni do momentu niezdiagnozowania żadnego nowego przypadku przez okres 14 dni.

Testowanie bezobjawowego pracownika bez ogniska zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia.

 • Jeśli test antygenowy ma wynik pozytywny, należy wykonać potwierdzający test RT-PCR w ciągu 48h, w szczególności w regionach z niskim odsetkiem pozytywnych wyników. W trakcie oczekiwania na wynik testu RT-PCR pracownik być wykluczony z pracy.
 • W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku potwierdzającego testu RT-PCR należy wykluczyć pracownika z pracy oraz wdrożyć środki ostrożności w odpowiedzi na ognisko COVID-19 w szczególności szeroko zakrojoną akcję testowania wszystkich pracowników.
 • W przypadku uzyskania negatywnego wyniku potwierdzającego testu RT-PCR należy przedyskutować uzyskane wyniki z lokalnym oddziałem publicznej. Przypadki infekcji SARS-CoV-2 w lokalnej społeczności mogą pomóc w interpretacji prawdopodobieństwa wystąpienia błędnych pozytywnych wyników testów antygenowych. Czas pomiędzy testem antygenowym a testem RT-PCR powinien być brany pod uwagę. Jeśli test RT-PCR został przeprowadzony później niż w ciągu 48h od wykonania testu antygenowego, istnieje ryzyko wystąpienia zmiany dynamiki wirusowej. Stąd pozytywny wynik testu antygenowego może być prawdziwy nawet jeśli test RT-PCR wykazał wynik negatywny.
 • Jeśli wynik testu antygenowego jest przypuszczalnie negatywny, należy na dalszą pracę. Należy jednocześnie wdrożyć monitorowanie objawów i serię kolejnych testów.
 • Uwaga: pracownicy, którzy w ciągu ostatni trzech miesięcy wyzdrowieli z zakażenia SARs-CoV-2 i są bezobjawowy nie powinni być poddawani testom na SARS-CoV-2.

Opracowano na podstawie:

http://www.test-na-koronawirusa.pl

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/nursing-homes-antigen-testing.html